Onderzoek naar overzicht op diverse huisacademies

De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om het leren en ontwikkelen van de eigen medewerkers binnen de eigen praktijk een plek te geven in de interne academies. Deze academies worden op verschillende manieren opgestart. Van aanbod gericht vrijblijvend inschrijven voor verschillende cursussen, tot het leren op de werkplek en verbinding met loopbaanontwikkeling. Hier is een enorme ontwikkeling in te zien. Om te zorgen dat deze academies elkaar nog meer kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren, is het noodzakelijk dat inzichtelijk is welke academies er nu zijn.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een (voorlopige) typering van de huisacademies gemaakt waarmee je elkaar nog meer kunt inspireren en van elkaar kunt leren.

Hoe completer, hoe beter dus. Doen jullie mee? Kijk hier voor meer informatie en achtergronden

Want leren doen we samen en van elkaar!