Als team samen werken aan ontwikkeling in de onderbouw waarbij elke deelnemer op eigen niveau aan de eigen doelen werkt. Dat noemen wij werkelijk Passend Professionaliseren!

Om te zorgen dat je als team samen op blijft trekken om het onderwijs op jullie school verder vorm te geven, hebben KLEO-onderwijs en VisActiva de handen ineen geslagen. In deze Kleuter4Daagse koppelen we inhoudelijke schoolontwikkeling aan samenwerking in het team, terwijl elke deelnemer vanuit eigen leervragen werkt aan een persoonlijke eindopdracht.

 

Bekijk de flyer hier in groter formaat

4 X uniek
1
Theoretische kennis wordt gekoppeld aan schoolontwikkeling
2 De docent leert jou de inhoud en verstevigt jouw didactisch handelen; de leercoach begeleidt jou in jouw leerproces en de koppeling naar blijvende veranderingen binnen het onderwijs op school
3 Geen losstaande trainingen maar vanuit thema’s direct op maat aangesloten bij huidige praktijk en toekomstige visie
4 Mogelijkheid om binnen deze 4daagse te differentiëren in niveau. Door het werken met een portfolio kan elke deelnemer eigen leerdoelen stellen en vanuit eigen behoefte met de leercoach een eigen leerroute volgen. Er wordt een persoonlijke praktijkopdracht op eigen niveau afgesproken. Hiermee is deze 4daagse zowel geschikt voor startbekwame , basisbekwame en vakbekwame leerkrachten.

Blijvend leren, eigen leervragen staan centraal
Deze bijeenkomsten zijn niet op zichzelf staand. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomsten wordt in een persoonlijk gesprek gekeken naar de specifieke situatie en leervragen van de school en/of bestuur. Deze worden direct gekoppeld aan de schoolplannen en leerdoelen worden bepaald.  Pas daarna wordt de inhoud van deze middagen verder ingevuld. Mochten er andere thema’s actueel zijn, worden de onderwerpen uiteraard aangepast. De eigen leervragen zijn het uitgangspunt.

Opgedane kennis beklijft pas echt wanneer je dit in jouw eigen praktijk kunt oefenen, uitproberen en toepassen. Daarom werkt elke deelnemer aan een eigen persoonlijke praktijkopdracht. Leren van en met elkaar wordt gestimuleerd, de opdracht kan ook met een collega uitgevoerd worden.

4 X 4
Deze Kleuter4Daagse bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur. Op elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Voorbeelden kunnen zijn;
1: Betekenisvol hoeken ontwerpen
2: Spelinterventies inzetten
3: Een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
4: Groepsdoorbrekend werken; van combinatiegroep tot leerplein

Praktische informatie
– Geschikt voor teamtrainingen of binnen academy/kenniscentrum van een bestuur.
– Minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers per groep

Meer weten over offerte op maat
Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden binnen uw school en/of bestuur? Neem dan contact met Mirjam Kleppe op 06-20055234 of vul het contactformulier in.