Visie op leren
KLEO Onderwijs gelooft dat het mogelijk is om heel bewust te professionaliseren, zonder dat dit nog meer werkdruk met zich meebrengt. De visie van KLEO Onderwijs is dat het werkelijke leren plaatsvindt op de werkplek zelf. Het model van Charles Jennings sluit hier goed op aan. Hij stelt dat het geleerde op de volgende manier plaatsvindt:

  • 10% leren vindt plaats in formele activiteiten
  • 20% wordt geleerd van en met anderen
  • 70% van het geleerde vindt plaats door ervaring en oefening

 

Ondanks dat de percentages in de optiek van KLEO Onderwijs niet direct een vast gegeven zijn, is wel het uitgangspunt dat om werkelijk leren tot een blijvende verandering te laten leiden, het van groot belang is om niet alleen te focussen op formele activiteiten zoals een training, opleiding of cursus. Door bij de start van een leervraag ook na te denken over hoe en op welke manier in de praktijk aandacht besteed kan worden aan het oefenen, toepassen en delen van kennis en vaardigheden, is de kans op blijvende verandering het grootst. Daarnaast gelooft KLEO Onderwijs dat wanneer professionalisering gericht ingezet wordt vanuit dit principe, mensen zich meer betrokken voelen en het eigenaarschap over het eigen leren vergroot wordt.

 

Passend Professionaliseren

De visie van KLEO onderwijs wordt in alle diensten doorvertaald. De volgende vragen worden altijd meegenomen:

  • In hoeverre draagt deze leervraag bij aan de organisatiedoelen? (schoolplan, onderwijsontwikkeling, POP etc)
  • Wat moet er aan het einde van het traject zichtbaar zijn veranderd en wanneer zijn we tevreden?
  • Wat is de visie op leren van de school en welke activiteiten gericht op leren passen hier bij?
  • Op welke manier kunnen we praktijk van de deelnemers betrekken in het traject zodat het leren tijdens het werk kan plaatsvinden in plaats van ernaast (werkdruk verlagend)
  • Voor wie zijn welke activiteiten nodig en hoe kunnen deelnemers gebruik maken van elkaars kennis en expertise (passend professionaliseren)

 

Achtergrond
Er is nog nooit zoveel over professionalisering in het onderwijs gesproken als nu. In tegenstelling tot wat er wel eens beweerd wordt, is het onderwijs bij uitstek de branche die enorm veel tijd en aandacht besteed aan professionalisering. Wij geven les in een wereld die enorm aan het veranderen is, we leiden kinderen op voor banen waar we nu het bestaan nog niet van weten en er wordt meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden en aanwakkeren van talent. Voor elke onderwijsprofessional geldt dat dit ook veel vraagt van de eigen vaardigheden.
Binnen deze vernieuwende manieren van ons onderwijs aan kinderen, wordt er voor de onderwijsprofessional zelf veelal nog vastgehouden aan de traditionele scholingsmethoden. Er worden studiedagen voor het hele team georganiseerd, enkele individuen gaan naar een externe training, een behoorlijk aantal mensen ontwikkelt zich verder door het volgen van Post-hbo opleidingen en besturen faciliteren een lerende organisatie door het opzetten van verschillende academies met een ruim trainingsaanbod. En na deze activiteiten is de verwachting dat deze kennis direct ingezet kan worden binnen de schoolontwikkeling. Want nu we het geleerd hebben, kunnen we het direct toepassen…..toch?
Op dit moment zie ik een worsteling in alle lagen van het onderwijs. De zorg is dat de opgedane kennis tijdens de formele leeractiviteiten snel vervliegt door de waan van de dag. De werkdruk is hoger dan ooit, het lerarentekort vraagt enorm veel van het huidige personeelsbestand en dan is het heel moeilijk om tijd en aandacht te blijven geven aan het inoefenen en toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden.

 

Bent u benieuwd op welke manier KLEO Onderwijs kan bijdragen aan een nog gerichte invulling van uw professionaliseringvraagstuk? Neem dan contact op via 06-2005523 of mirjam.kleppe@kleo-onderwijs.nl. En natuurlijk kunt u ook het contactformulier invullen. Graag tot snel!

Mirjam Kleppe
Specialist Leren & Ontwikkelen