Nieuw! Alle Ins & Outs over het werken met een PLG

Overwegen jullie binnen de school of bestuur te gaan werken met PLG’s? Wil je meer weten over wat dit concreet inhoudt en wat dit voor iedereen in het team betekent? Schrijf je dan in voor een korte online training over alle Ins & Outs van het werken met een PLG.

Tijdens deze online training leer je wat het verschil is tussen een PLG en andere werkvormen. Je krijgt inzicht in wat deze manier van werken vraagt van medewerkers én directie. Je ontdekt welke zaken voorwaardelijk zijn om het werken binnen PLG’s succesvol te laten verlopen. Na afloop heb je inzicht in het werken met PLG’s en kun je een bewuste keuze maken of deze manier van werken past binnen de organisatie.

Door te werken met maximaal 9 personen per training is er alle ruimte voor jouw praktijksituatie en vragen. Meld je aan door een mail te sturen naar info@kleo-onderwijs.nl en vermeld daarin ook de datum van jouw keuze.

De training wordt online gegeven op dinsdag 8 juni van 10.00- 11.30 uur of woensdag 16 juni van 15.00- 16.30 uur. Wil je de training volgen maar ben je verhinderd op deze data? Stuur dan gerust een mail zodat je op de hoogte wordt gehouden over eventuele nieuwe data.

De kosten bedragen € 85,– per persoon. KLEO Onderwijs staat als instelling geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat deze training is vrijgesteld van BTW.

Uiteraard is het ook mogelijk om deze training op maat aan te passen voor bv het directeurenteam of schoolteam. Dit kan door een mail te sturen naar info@kleo-onderwijs.nl of het contactformulier in te vullen.

Download de flyer Ins & Outs PLG – online training

Met trots kan ik vandaag de KLEO-Academie presenteren!
Teamtrainingen….maar dan even anders. Vanuit verschillende gesprekken met scholen en besturen werd het steeds duidelijker dat de visie op leren van KLEO-Onderwijs herkend wordt. Als team wil je samen leren en werken aan de schoolontwikkeling. Maar binnen een team is er spraken van ‘gelijke ongelijkheid’ Elk teamlid staat op een ander punt in de eigen ontwikkeling en heeft andere leervragen. Waarom gaan we dan wel als team gelijke studiedagen volgen? Werkt dat motiverend voor iedereen? Op welke manier kunnen we recht doen aan de persoonlijke leerbehoeftes en blijven we als team wel in gezamenlijkheid werken aan de speerpunten vanuit het schoolplan?

Binnen de KLEO-Academie is een manier van leren ontwikkeld waar teamtraining vanuit de schoolplannen  én persoonlijke ontwikkeling bij elkaar komen. We geven handen en voeten aan het leren van en met elkaar.
Vanuit gezamenlijke bijeenkomsten, die door een uitgebreide intake tot stand zijn gekomen, gaat iedereen in de eigen praktijk werken aan een persoonlijke opdracht vanuit zijn/haar eigen leerdoelen. In een volgende bijeenkomst worden de ervaringen gedeeld en opgedane kennis uitgewisseld. Zo zet iedereen een stap in de professionele ontwikkeling en wordt er samengewerkt aan duurzame schoolontwikkeling.

Wil je hier meer over weten? Ik vertel je er graag meer over. Ook nodig ik je van harte uit om contact op te nemen om te sparren over de werkelijke onderliggende leervragen die bij jullie school of bestuur leven.

Laat je inspireren door de brochure. Wil je liever een fysiek exemplaar ontvangen? Laat dan je gegevens achter op het contactformulier of benader mij direct op mirjam.kleppe@kle0-onderwijs.nl of via 06-20055234

Graag tot binnenkort!

Mirjam Kleppe
Specialist Leren & Ontwikkelen, eigenaar KLEO-Onderwijs

Teamontwikkeling– Professionaliseringsplan aansluiten bij schoolplan en visie

Elk jaar is het weer een zoektocht….Wat gaan we doen op de studiedagen en wie zetten we hier voor in? Maar maak je eigenlijk wel optimaal gebruik van de tijd die staat voor professionalisering? Besteden we wel aandacht aan de werkelijke leervragen? En wordt dit wel door het hele team gedragen? Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verder kijken dan dit schooljaar maar maken we een duurzaam plan gericht op de komende jaren.

Hoe vertaal je de ambities zoals vastgelegd in beleidsplannen en het schoolplan, naar een heldere groei in de schoolontwikkeling? En op welke manier geef je het team de gelegenheid zich te professionaliseren op thema’s die een direct effect hebben op deze schoolontwikkeling?

In 2 bijeenkomsten van 3 uur gaan wij met elkaar vanuit het schoolplan de speerpunten ontdekken, en onderzoeken wij wat er nodig is aan kennis, vaardigheden en/of gedrag van elke leerkracht. Op die manier ontstaat er een duurzaam professionaliseringplan wat als leidraad kan dienen gedurende de periode van het schoolplan.

Indien gewenst kunnen er in een 3e bijeenkomst de onderliggende leervragen in kaart gebracht worden en is dit een opmaat om maatwerk te organiseren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht.

Na afloop van de bijeenkomsten bestaat de mogelijk om het gehele professionaliseringplan voor de komende 4 jaar uit te laten werken, met gerichte activiteiten die passen bij de verschillende niveaus. In dit plan is het uitgangspunt dat de transfer naar de eigen praktijk het uiteindelijke doel is.

Meer weten? Vul dan het contactformulier in of mail naar mirjam.kleppe@kleo-onderwijs.nl. Bellen of appen mag uiteraard ook op 06-20055234

Ervaring van directeur Tineke Straver, Het Baken:

Mirjam begeleidt het team van Het Baken in hun zoektocht naar de collectieve ambitie. Wat willen wij als school en wat hebben wij als team nodig? Met als doel een heldere visie en een professionaliseringsplan voor de komende vier jaar.

Zij informeert en enthousiasmeert door o.a. prikkelende vragen te stellen. Daarbij worden teamleden gedwongen tot nadenken over hun eigen vaardigheden.

Na afloop van een bijeenkomst gaf het team terug dat zij nu de professionele dialoog over onderwijs aangegaan waren.

Nieuw! De Kleuter4Daagse

Wij geloven dat leren in de praktijk en op de werkvloer het meeste effect heeft op het onderwijs van morgen. Daarom hebben VisActiva en KLEO Onderwijs de krachten gebundeld. Inhoudelijke expertise over het jonge kind, gecombineerd met een opleidingskundige invulling en gericht op duurzame schoolontwikkeling. Deze ingrediënten hebben geleid naar de Kleuter4Daagse. Als team samen werken aan ontwikkeling in de onderbouw waarbij elke deelnemer op eigen niveau aan de eigen doelen werkt. Dat noemen wij werkelijk Passend Professionaliseren!

Duurzaam werken aan de schoolontwikkeling in de onderbouw, waarbij elke leerkracht zich op het eigen niveau professionaliseert op de eigen werkplek; dat is waar de Kleuter4Daagse voor staat!

Uniek in dit traject is dat elke deelnemer vanuit de eigen leerdoelen werkt aan een praktijkopdracht op eigen niveau (startbekwaam, vakbekwaam of gevorderd) Zo wordt leren zichtbaar gemaakt op de eigen werkplek. De deelnemers worden hierin begeleid door een leercoach.

Het schoolplan is het vertrekpunt. In een startgesprek worden de onderliggende leervragen inzichtelijk gemaakt. Dit wordt vertaald naar 4 inhoudelijke bijeenkomsten van 4 uur. De theorie van de bijeenkomsten worden gekoppeld aan de praktijkopdracht. Zo werken wij samen aan duurzame onderwijsontwikkeling en persoonlijke groei!

Lees hier meer over de Kleuter4Daagse

 

Een leven lang leren? Over eigenwijsheid, formeel/informeel, onderwijs, trots en goede voornemens

“In totaal volgen ruim 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing.”

Deze zin uit dit artikel triggerde mij enorm! Want wat wordt hier nu mee bedoeld?

19% (bijna 1/5) van de volwassenen volgt een opleiding, cursus of workshop. Dit zijn dan 1,7 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 65. Dit is een forse stijging ten opzichte van 10 jaar geleden. Toen stond de teller op 16%. Nederland doet het op dit vlak goed in Europa. “Nederland voldoet hiermee al geruime tijd aan de Europese doelstelling voor leven lang leren van 2020, gesteld op 15 procent”, aldus het CBS. Het gemiddelde in de Europese Unie ligt op bijna 11 procent.

Hoera!!!! Toch????
Ik voel dat dit nieuws bij mij schuurt en het zet me aan het denken. Het nieuws wordt dan wel gebracht als een mooi resultaat, ik geloof er helemaal niets van dat ‘maar’ 1,7 miljoen mensen zich bezig houden met de eigen ontwikkeling en een leven lang leren. Ik lees het artikel nog eens en dan valt het kwartje. In dit artikel wordt onder ‘enige vorm van scholing’ alleen maar het volgen van een opleiding, cursus of workshop verstaan.

Is dit werkelijk nog hoe we vandaag de dag tegen ‘een leven lang leren ‘aankijken? Ik durf te beweren dat het werkelijke percentage mensen wat een leven lang leert, nog vele malen hoger ligt! Ongetwijfeld voor een groot deel onzichtbaar, en wellicht zelfs nog onbewust ook. Natuurlijk is het moeilijker om het informele leren in cijfers uit te drukken, maar als ik dit artikel lees lijkt het alsof we het formele leren nog steeds als enige vorm van leren zien.

In een andere krant lees ik een soortgelijk artikel en hierin kom ik ook te weten dat o.a de sector onderwijs een flinke bijdrage levert aan deze cijfers. Mooi zo, het mag wel eens gezegd worden hoe hard het onderwijs werkt aan de eigen professionalisering en ontwikkeling! Maar ook hierbij geldt dat deze cijfers zich alleen richten op het formele leren. Nu ken ik het onderwijs goed en heb ik niet goed zicht op wat er gebeurt in andere branches. Maar mogen we even heel trots zijn op onderwijzend Nederland die zich in deze tijden van het grote lerarentekort, hoge werkdruk en imagoprobleem altijd verder blijft professionaliseren en ontwikkelen?

En wat dus onzichtbaar is voor alle onderzoeken weet ik wel. Naast deze cijfers over het formele leren, wordt er binnen het onderwijs bij uitstek heel veel informeel geleerd. Zijn we ons wel goed genoeg bewust van de impact die het informele leren heeft? Wat zou er gebeuren wanneer we hier van onbewust, naar het bewust inzetten van informeel leren gaan? Wat zou de impact zijn op het leerrendement van een heel team?

Met de gedachtes van vandaag, weet ik mijn goede voornemen voor 2019: Maak al het leren zichtbaar! Het hoeft niet allemaal extra, een leven lang leren kan ook op de eigen werkplek tijdens het eigen werk!! Geen extra werkdruk maar leren integreren in het dagelijkse werk en informeel en formeel leren samen een plek laten geven binnen de professionele leergemeenschap.

En voor diegene die houdt van mooie cijfertjes…wedden dat we dan een Europees record scoren op het % van de lerende werknemers?

 

Onderzoek naar overzicht op diverse huisacademies

De afgelopen jaren zijn er steeds meer schoolbesturen die ervoor kiezen om het leren en ontwikkelen van de eigen medewerkers binnen de eigen praktijk een plek te geven in de interne academies. Deze academies worden op verschillende manieren opgestart. Van aanbod gericht vrijblijvend inschrijven voor verschillende cursussen, tot het leren op de werkplek en verbinding met loopbaanontwikkeling. Hier is een enorme ontwikkeling in te zien. Om te zorgen dat deze academies elkaar nog meer kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren, is het noodzakelijk dat inzichtelijk is welke academies er nu zijn.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, de VO-raad en de PO-Raad brengen in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt er een (voorlopige) typering van de huisacademies gemaakt waarmee je elkaar nog meer kunt inspireren en van elkaar kunt leren.

Hoe completer, hoe beter dus. Doen jullie mee? Kijk hier voor meer informatie en achtergronden

Want leren doen we samen en van elkaar!

 

Deelname Hackathon Lerarentekort Amsterdam

Op 22 september 2018 wordt er in Amsterdam een hackaton georganiseerd vanuit de noodzaak om het lerarentekort aan te pakken. Meer dan 100 mensen uit alle lagen vanuit het onderwijs gaan met elkaar aan de slag om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken. Vanuit KLEO Onderwijs ben ik enorm trots hier deel aan te mogen nemen. Met alle deelnemers hoop ik samen een mooie bijdrage te kunnen leveren om het mooiste beroep van de wereld weer het podium te geven wat het verdient! Wil je meekijken? Volg het dan via #hack020 of via www.hacklerarentekort.nl