Wie is Kleo Onderwijs?

Kleo staat voor Kleppe Leren en Ontwikkelen.
Het onderwijs zit in mijn hart en het begeleiden van mensen binnen hun loopbaanontwikkeling is mijn passie. Het is mijn expertise om de visie en ontwikkeling van een school of bestuur praktisch te vertalen naar blijvende en passende professionalisering. Mijn uitgangspunt is dat het meest geleerd wordt op de werkvloer (zie visie op leren) en ik zie het dan ook als een uitdaging om werkdrukverlagende professionalisering te faciliteren. De combinatie van mijn zakelijke achtergrond, brede ervaring binnen het onderwijsveld, mijn opleidingskundige blik en persoonlijke benadering maakt dat ik op een andere, soms creatieve, manier kijk naar de vraagstukken die leven binnen het onderwijs. Ik geloof dat het beste onderwijs tot stand komt binnen een team waarin iedereen vanuit zijn/haar talent een bijdrage kan leveren aan het leerplezier voor leerlingen. Want van een leraar met plezier in leren, leren de leerlingen het meest!

Elk kind verdient de beste leerkracht die iemand kan zijn. De leerkracht die met passie en hart voor het kind het beste uit de leerlingen weet te halen en trots is op het vak. Met KLEO  Onderwijs wil ik een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid en een verhoging van het aanzien van de leerkracht. Samen werken aan sterk onderwijs en de leerling het plezier in leren te laten beleven. 

KLEO Onderwijs staat als instelling geregistreerd bij het CRKBO en is daarmee vrijgesteld van BTW voor trainingen en professionaliseringsactiviteiten.

 

Meer weten? Via LinkedIn deel ik veel good practises vanuit het werkveld, recente ontwikkelingen, wet/regelgeving en meer. Ik nodig u van harte uit een connectie te maken.  Maar natuurlijk bent u altijd welkom voor een kop koffie of kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

 

Mirjam Kleppe
Specialist Leren en Ontwikkelen

Tel: 06-20055234
Mail: info@kleo-onderwijs.nl

 

Mirjam Kleppe is een adviseur die als collega meedenkt in het belang van je organisatie. Mirjam is een zeer prettige persoonlijkheid met een snelle geest. Doordat zij elke casus creatief benadert, komt ze altijd met een passende oplossing. Mirjam denkt in oplossingen.
Brenda Smit – HR Professional