U bent op zoek naar een manier om te zorgen dat professionalisering binnen uw school of bestuur effectief ingezet wordt. Hoe zorgt u voor de juiste balans tussen de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de vraagstukken die vanuit uw schoolontwikkeling leven?
Op welke manier kunt u de professionalisering zo organiseren dat het voor de leerkrachten geen extra werkdruk betekent, maar dat u dit kunt inbedden binnen de dagelijkse praktijk? Hoe kunt u rekening houden met de verschillende fases van de medewerkers? De startende leerkracht heeft andere vraagstukken dan de meer ervaren leerkracht. Op welke wijze kunt u uw budget zo efficiënt mogelijk inzetten?

U heeft een bestuur academie waarin verschillende trainingen zijn opgenomen. Er wordt volop ingeschreven maar u merkt dat het effect van deze trainingen kortdurend is. U zoekt naar een manier waarop u de koppeling kunt maken tussen trainingen en blijvende ontwikkeling op de scholen.

Zomaar een aantal vraagstukken uit de praktijk, wellicht herkent u zich hierin.
KLEO Onderwijs kan u helpen om binnen uw school, bestuur of academie professionalisering zo in te richten dat elke onderwijsprofessional op zijn/haar eigen niveau een bijdrage kan leveren aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs als aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit kan variëren van advies tot implementatie van leertrajecten.

Centraal hierin staan uw doelen. Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er binnen het budget passen en op welke wijze er andere slimme, creatieve oplossingen bedacht kunnen worden binnen het informele leren.

Vraagstukken waar KLEO Onderwijs u in kunt ontzorgen:

  • Analyse van de leerbehoefte vanuit de organisatiedoelen
  • Analyse en onderzoek van samenwerkingen met verschillende scholen met zelfde thema’s
  • Inrichten van bestuur academies waarin de koppeling tussen training en blijvend effect in de praktijk het uitgangspunt is
  • Advies voor een opleidingsplan, passend bij de doelen vanuit het schoolplan
  • Critical friend – meedenken en kritisch volgen van de opbrengsten van leerinterventies

U kunt bij KLEO Onderwijs terecht voor zowel kortdurende adviesvragen als interim opdrachten.

Heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op via het contactformulier en samen kijken we naar meest efficiënte oplossing.