Teamontwikkeling– Professionaliseringsplan aansluiten bij schoolplan en visie

Elk jaar is het weer een zoektocht….Wat gaan we doen op de studiedagen en wie zetten we hier voor in? Maar maak je eigenlijk wel optimaal gebruik van de tijd die staat voor professionalisering? Besteden we wel aandacht aan de werkelijke leervragen? En wordt dit wel door het hele team gedragen? Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verder kijken dan dit schooljaar maar maken we een duurzaam plan gericht op de komende jaren.

Hoe vertaal je de ambities zoals vastgelegd in beleidsplannen en het schoolplan, naar een heldere groei in de schoolontwikkeling? En op welke manier geef je het team de gelegenheid zich te professionaliseren op thema’s die een direct effect hebben op deze schoolontwikkeling?

In 2 bijeenkomsten van 3 uur gaan wij met elkaar vanuit het schoolplan de speerpunten ontdekken, en onderzoeken wij wat er nodig is aan kennis, vaardigheden en/of gedrag van elke leerkracht. Op die manier ontstaat er een duurzaam professionaliseringplan wat als leidraad kan dienen gedurende de periode van het schoolplan.

Indien gewenst kunnen er in een 3e bijeenkomst de onderliggende leervragen in kaart gebracht worden en is dit een opmaat om maatwerk te organiseren aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht.

Na afloop van de bijeenkomsten bestaat de mogelijk om het gehele professionaliseringplan voor de komende 4 jaar uit te laten werken, met gerichte activiteiten die passen bij de verschillende niveaus. In dit plan is het uitgangspunt dat de transfer naar de eigen praktijk het uiteindelijke doel is.

Meer weten? Vul dan het contactformulier in of mail naar mirjam.kleppe@kleo-onderwijs.nl. Bellen of appen mag uiteraard ook op 06-20055234

Ervaring van directeur Tineke Straver, Het Baken:

Mirjam begeleidt het team van Het Baken in hun zoektocht naar de collectieve ambitie. Wat willen wij als school en wat hebben wij als team nodig? Met als doel een heldere visie en een professionaliseringsplan voor de komende vier jaar.

Zij informeert en enthousiasmeert door o.a. prikkelende vragen te stellen. Daarbij worden teamleden gedwongen tot nadenken over hun eigen vaardigheden.

Na afloop van een bijeenkomst gaf het team terug dat zij nu de professionele dialoog over onderwijs aangegaan waren.